Вид:

Локальні мережі і лінії електроживлення

1.6.19 В залежності від типів приймально-контрольних приладів і пожежних сповіщувачів мережі пожежної сигналізації виконуються радіального або кільцевого типу.

1.6.20 Вибір проводів і кабелів мережі пожежної сигналізації повинен виконуватися згідно з вимогами ПУЕ, «Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» ВСН 116-87 /Мінзв’язку СРСР/, вимогами цього розділу і технічної документації на прилади і устаткуванні установок пожежної сигналізації.

1.6.21 Шлейфи пожежної сигналізації напругою до 60 В належить виконувати проводами і кабелями зв’язку з мідними жилами.

Схема прокладки повинна виключати можливість виходу з-під автоматичного контролю будь-якої ділянки радіальної або кільцевої лінії при короткому замиканні проводів на контрольній коробці.

Контрольні коробки належить, як правило, встановлювати не менше як одну на кожні десять неадресованих пожежних точкових сповіщувачів та перед входом в приміщення, що захищаються.

1.6.22 Сполучні лінії пожежної сигналізації, як правило, виконують самостійними, вживаючи кабелі зв’язку.

Допускається використовувати для цих цілей комплексну розподільну мережу телефонного зв’язку об’єкта. В цьому випадку використовують виділені вільні пари від кросу до розподільних коробок. Клеми захисних пристроїв кросу і розподільних коробок, що використовуються для уста­новки пожежної сигналізації, як правило, розміщують групами в межах кожної розподільної коробки і маркірують червоною фарбою з метою виключення їх випадкового відключення при виконанні робіт з обслуговування телефонної мережі об’єкта.

1.6.23 Сполучні лінії повинні мати резервний запас щодо жильності кабелів і щодо клем теле­фонних коробок відповідно по 20 %.

1.6.24 Для забезпечення можливості виконання переключень ліній при з’єднанні їх із станційним обладнанням і захисту приймально-контрольних приладів від небезпечних напруг і струмів з боку лінійних мереж слід передбачати встановлення кросу (боксів, захисних смуг і т.ін.).

1.6.25 В установках ємкістю до 20 шлейфів допускається підключення сполучних ліній або шлейфа безпосередньо до приймально-контрольного приладу.

1.6.26 Кільцеві лінії шлейфа виконуються самостійними проводами і кабелями зв’язку, при цьому початок і кінець кільцевої лінії включаються на відповідні клеми приймального приладу.

1.б.27 Діаметр мідних жил шлейфів і сполучних ліній повинен забезпечувати по перерізу пара­метри,    шо вказані в технічній документації на приймально-контрольні прилади і пожежні сповіщувачі.

Вибір проводів і кабелів ліній живлення апаратури пожежної сигналізації повинен проводитися згідно з вимогами ПУЕ.

Лінії живлення постійним струмом напругою до 60 В повинні виконуватися проводами і кабе­лями з мідними жилами і забезпечувати по перерізу параметри, що вказані в технічній документації на апаратуру, яка використовується.

1.6.28 Ланцюги електроживлення приймально-контрольних приладів повинні виконуватися самостійними проводами і кабелями. Не допускається прокладання їх транзитом через пожежонебезпечні зони, за виключенням прокладання в металевих трубах, в порожнинах негорючих буді­вельних конструкцій або жаростійкими проводами і кабелями. Виключити роз’ємне з’єднання про­воду електроживлення станції пожежної сигналізації.

1.6.29 Прокладання силових і контрольних кабелів і проводів належить виконувати згідно з вимогами ПУЕ, СНіП 3.05.06-85, а кабелів і проводів зв’язку згідно з вимогами ВСН 116-87 Мінзв’язку СРСР, з урахуванням вимог цього розділу.

1.6.30 Сумісне прокладання кабелів і проводів шлейфів і сполучних ліній напругою до 60 В не допускається з ланцюгами напругою більше 60 В в одному кабелі, трубі, рукаві, коробі, пучку, лотку, замкненому каналі.

Сумісне прокладання вказаних ланцюгів допускається в різних відсіках коробів і лотків, що мають суцільні повздовжні перегородки II типу.

1.6.31 Проводи і кабелі іскронебезпечних ланцюгів повинні прокладатися згідно з вимогами ПУЕ і технічними умовами на       приймально-контрольні прилади.

1.6.32 Для шлейфів і сполучних ліній пожежної сигналізації, за наявності в зоні прокладання електромагнітних наводок або при відповідних вимогах в технічній документації на пожежні сповіщувачі і приймально-контрольні прилади, належить використовувати екрановані проводи і кабелі або неекрановані проводи і кабелі, що прокладаються в металевих трубах, рукавах коробах і т. ін. При цьому повинне бути забезпечене заземлення екрана на початку і в кінці, а також не розривність екрана по всій його довжині.

1.6.33 Відстань від проводів і кабелів шлейфів та сполучних ліній напругою до 60 В до силових і освітлювальних електропроводок при паралельному прокладанні повинна бути не менше 0,5 м. Допускається прокладання цих проводів і кабелів на відстані менше 0,5 м від групи силових і освітлювальних проводів за умови виконання вимог 1.6.30, а також зменшення вказаної відстані до 0,25 м до поодиноких освітлювальних проводів і контрольних кабелів без захисту від наводок

1.6.34 Зовнішні кабельні мережі установок пожежної сигналізації належить прокладати у ка­налізації або в землі За неможливості прокладання в землі допускається їх прокладання на тросах поміж будівель

В установках з одношлейфними приймально-контрольними приладами в сільській місцевості допускається прокладання зовнішніх мереж поміж будівель на тросах або на опорах.

1.6.35 Взаєморезервуючі кабельні лінії електроживлення установок пожежної сигналізації на­лежить прокладати по різних трасах, що виключають можливість їх одночасного ушкодження при займанні. Прокладання таких ліній належить виконувати по різним кабельним спорудам.

Допускається сумісне прокладання вказаних ліній за умови прокладання однієї з них в коробі (каналі), виконаному із негорючих матеріалів з межею вогнестійкості 0,75 год, або в одній кабельній споруді в металевих трубах, або з розміщенням їх по різні боки від проходу споруди.

Залишити коментар

Ви повинні бути зареєстровані для того щоб залишити коментар.