Вид:

Пожежні сповіщувачі установок

1.6.1 Тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, що встановлюються в захищуваних приміщеннях, визначається необхідністю виявлення займання по всій площі приміщення, пожежонебезпечних зон, що контролюється.

За необхідності, в установках пожежної сигналізації належить передбачати контактні або безконтактні (потенційні або безпотенційні) елементи на виходах пристроїв пожежної сигналізації для видачі команд в схеми керування автоматичної установки пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, систем димовидалення і оповіщення, технологічного і електротехнічного обладнання об’єкта.

1.6.2 Установки пожежної сигналізації повині формувати імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу при спрацьовуванні не менше двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні, що контролюється.

Керування технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується з установкою пожежної сигналізації, допускається  здійснювати при спрацьуванні одного пожежного сповіщувача.

Якщо установка пожежної сигналізації призначена для керування автоматичними  установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу, кожну точку поверхні, що підлягає захисту, необхідно контролювати не менше ніж двома автоматичними пожежними сповіщувачами.

1.6.3 В одному приміщенні належить встановлювати не менше двох неадресованих або один адресований пожежний сповіщувач

1.6.4 Тип автоматичного пожежного сповіщувача належить обирати в залежності від призначеня  захищуваних приміщень, характеру спалимих матеріалів і первинних ознак пожежі згідно з додатком  К.

Вибір типу і виконання автоматичних пожежних сповіщувачів слід проводити також з урахувавням умов експлуатації.

1.6.5 Точкові пожежні сповіщувачі належить, як правило, встановлювати під покриттям (перекриттям).

За неможливості встановлення сповіщувачів під покриттям (перекриттям) допускається їх встановлення на стінах, балках, колонах, а також підвішування на тросах. В цих випадках сповіщувачі повинні розміщуватися на відстані не більше 0,3 м від рівня покриття (перекриття), включаючи розміри сповіщувача. При підвішуванні сповіщувачів на тросах повинно бути забезпечено іх стійке вертикальне положення, частота та амплітуда можливих вібрацій не повинні перевищувати значень, які вказані в технічній документації на сповіщувачі.

Сповіщувачі належить розміщувати на відстані  не менше  0,6 м від отворів вентиляції. У випадку подавання повітря через перфоровану стелю отвори в радіусі 0,6 м від сповіщувача повинні бути заглушені.

В місцях, де є небезпека механічного ушкодження сповіщувачів, повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує  працездатності сповіщувачів.

Пожежні сповіщувачі потрібно розміщати у приміщенні що контролюється, відповідно до вимог технічної документації на сповіщувачі з урахуванням додатка Л.

Схеми розміщення сповіщувачів наведені в додатку Л.

1.6.6 Неадресовані пожежні сповіщувачі належить включати в приймальну апаратуру по мережі пожежної сигналізації радіального (променевого) типу, при цьому адреса займання визначається номером шлейфа, за яким одержаний сигнал “Пожежа».

Адресовані пожежні сповіщувачі включаютіся в приймальну апаратуру по мережі пожежної сигналізації радіального або кільцевого типу, адреса займання визначається місцем установки спо­віщувача, який видав сигнал «Пожежа», за його адресним номером

1.6.7 Одним шлейфом пожежної сигналізації з неадресованими пожежними сповіщувачами належить (з урахуванням технології виробництва) обладнувати:

—        приміщення в межах декількох поверхів при загальній площі будівлі 300 м2 і менше;

—        не більше п’яти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м2, розташованих на одному поверсі виробничої будівлі, які мають вихід в спільний коридор (приміщення);

—        не більше десяти, а за наявності виносної світлової індикації біля входу в захищуване приміщення, не більше двадцяти суміжних або ізольованих приміщень загальною площею не більше 1600 м2, розташованих на одному поверсі громадських, адміністративних та побутових будівель, що мають вихід в спільне приміщення (коридор, хол, вестибюль).

1.6.8 Кількість приміщень, обладнаних одним  шлейфом радіального або кільцевого типу з адресованими сповіщувачами, повинна обмежуватися тільки технічними можливостями приймаль­но-контрольних приладів і не залежить від розташування приміщень на поверхах, їх площі й призна­чення будівель

1.6.9 Максимальна кількість неадресованих автоматичних пожежних сповіщувачів, що включа­ються в один шлейф, визначається вимогами технічної документації на приймально-контрольні прилади, залежить від зручності їх обслуговування при експлуатації і, як правило не перевищує 50.

По сети товары sex shop доставка Russia Красноярск конфиденциально.

Залишити коментар

Ви повинні бути зареєстровані для того щоб залишити коментар.

По сети товары sex shop доставка Russia Красноярск конфиденциально